1. 10.1039/C2PP25167A
 2. 10.1107/S1600536812002954 (autocytowanie)
 3. 10.1107/S1600536810050300 (autocytowanie)
 4. 10.1002/ejic.201601451
 1. 10.1021/cg5003379
 2. 10.1016/j.ejmech.2016.05.042
 3. 10.1107/S2053229616019495 (autocytowanie)
 1. 10.1021/cg5003379
 2. 10.1016/j.poly.2016.11.008
 3. 10.1107/S2053229616019495 (autocytowanie)
 4. 10.1021/acsomega.7b01217
 1. 10.1080/05704928.2012.682286
 2. 10.1631/jzus.B1400303
 3. 10.4067/S0717-97072016000100015
 4. 10.1080/10426507.2016.1237949
 5. 10.1039/C7CC05722A
 1. 10.1016/j.saa.2012.10.043
 2. 10.1080/17415993.2013.834904
 3. 10.1016/j.chemphys.2014.01.009
 4. 10.1016/j.molstruc.2014.03.002
 5. 10.1016/j.poly.2015.01.035 (autocytowanie)
 6. 10.1016/j.saa.2015.02.042
 7. 10.1016/j.saa.2015.05.068
 8. 10.1016/j.molstruc.2015.07.049
 9. 10.1039/C5CE01373A
 10. 10.1016/j.molstruc.2016.01.074
 11. 10.1107/S2053229616019495 (autocytowanie)
 12. 10.1016/j.saa.2016.12.038
 13. 10.1080/00268976.2017.1395917
 14. 10.1002/zaac.201700430
 1. 10.1515/zkri-2014-1727
 2. 10.1107/S2056989016001535
 3. 10.1515/znb-2017-0032
 4. 10.1107/S2052520617004802
 1. 10.1016/j.poly.2015.05.028
 2. 10.1016/j.ica.2015.10.025
 3. 10.1016/j.poly.2016.03.017
 4. 10.1002/slct.201600143
 5. 10.1021/acs.inorgchem.6b00186
 6. 10.1002/ange.201602930
 7. 10.1107/S2414314616012372
 8. 10.1107/S2053229616001789
 9. 10.1007/s11164-016-2811-5
 10. 10.1107/S2056989016010161
 11. 10.1107/S2053229616019495 (autocytowanie)
 12. 10.1016/j.molstruc.2017.01.024
 13. 10.1021/acs.inorgchem.6b02735
 14. 10.1002/slct.201601589
 15. 10.1016/j.ica.2017.01.027
 16. 10.1016/j.jlumin.2017.02.025
 17. 10.1002/anie.201612010
 18. 10.1080/00958972.2016.1228918
 19. 10.1080/00958972.2016.1261288
 20. 10.1039/C6CE00890A
 21. 10.1016/j.msec.2017.03.150
 22. 10.1021/acs.inorgchem.7b00485
 23. 10.1021/acs.inorgchem.7b00664
 24. 10.1016/j.ica.2017.04.064
 25. 10.1021/acs.inorgchem.7b00838
 26. 10.1016/j.molstruc.2017.06.116
 27. 10.1021/acs.organomet.7b00352
 28. 10.1039/C7DT02431B
 29. 10.1039/C7DT00740J
 30. 10.1021/acs.inorgchem.7b01593
 31. 10.1016/j.jinorgbio.2017.08.013
 32. 10.1002/chem.201703553
 33. 10.1016/j.ica.2017.09.004
 34. 10.1021/acs.cgd.7b00742
 35. 10.1039/C7DT02435E
 36. 10.1039/C6DT04615K
 37. 10.1021/acs.jpcc.7b08113
 38. 10.1021/acs.cgd.7b01082
 39. 10.1021/acs.inorgchem.7b01301
 40. 10.1039/C7QI00299H
 41. 10.1002/aoc.4168
 42. 10.1016/j.poly.2017.06.044
 43. 10.1039/C7DT03403B
 44. 10.1016/j.inoche.2017.09.008
 45. 10.1016/j.ica.2017.12.038
 46. 10.1016/j.ica.2018.01.005
 1. 10.6023/cjoc201709022

curriculum scientiæ

dr inż. Andrzej Okuniewski

Pokój 123, Chemia A (mapa)
Katedra Chemii Nieorganicznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

tel.: +48 58 347 2592
e-mail: andrzej.okuniewski@pg.edu.pl
www: chemmix.edu.pl, chem.pg.edu.pl/kchn

Andrzej Okuniewski

Wykształcenie

Zatrudnienie

Języki

●●●●● polski (natywny)
●●●●○ angielski (upper intermediate)
●●○○○ niemiecki (podstawy)
●○○○○ esperanto (podstawy)

Hobbystycznie języki o ciekawych alfabetach:
grecki (Ελληνικά), rosyjski (Русский), japoński (日本語), hebrajski (עברית), arabski (العربية) i inne.

Prace kwalifikacyjne

Granty i projekty

Praktyki i staże

Aktualne badania

Główne techniki badawcze: rentgenowska analiza strukturalna monokryształów (SXD), rentgenowska dyfrakcja proszkowa (XRD), spektroskopia IR, UV-Vis oraz 1H NMR. Metody teoretyczne (głównie DFT, MP2, NBO, NRT), analiza powierzchni Hirshfelda.

Publikacje

Impact Factor: 8.196
Liczba cytowań: 74+7
Indeks Hirscha: 4
Indeks i10: 2

w czasopismach z Listy Filadelfijskiej

w monografiach i czasopismach

Inne projekty

Komunikaty

w formie referatów

w formie posterów

Otrzymane stypendia

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

Konferencje

Szkolenia

Organizowane wykłady, warsztaty, pokazy, konkursy i festiwale

Członkostwo w organizacjach

Opieka dydaktyczna

Umiejętności

w obsłudze oprogramowania

w pracy laboratoryjnej

Zainteresowania

Chemia, matematyka, informatyka. Programowanie, grafika komputerowa, Desktop Publishing, tworzenie stron i aplikacji internetowych, rysunek, liternictwo, elementy językoznawstwa, podróże.