1. 10.1039/C2PP25167A
 2. 10.1107/S1600536812002954 (autocytowanie)
 3. 10.1107/S1600536810050300 (autocytowanie)
 4. 10.1002/ejic.201601451
 1. 10.1021/cg5003379
 2. 10.1016/j.ejmech.2016.05.042
 3. 10.1107/S2053229616019495 (autocytowanie)
 1. 10.1021/cg5003379
 2. 10.1016/j.poly.2016.11.008
 3. 10.1107/S2053229616019495 (autocytowanie)
 1. 10.1080/05704928.2012.682286
 2. 10.1631/jzus.B1400303
 3. 10.4067/S0717-97072016000100015
 4. 10.1080/10426507.2016.1237949
 1. 10.1016/j.saa.2012.10.043
 2. 10.1080/17415993.2013.834904
 3. 10.1016/j.chemphys.2014.01.009
 4. 10.1016/j.molstruc.2014.03.002
 5. 10.1016/j.poly.2015.01.035 (autocytowanie)
 6. 10.1016/j.saa.2015.02.042
 7. 10.1016/j.saa.2015.05.068
 8. 10.1016/j.molstruc.2015.07.049
 9. 10.1039/C5CE01373A
 10. 10.1016/j.molstruc.2016.01.074
 11. 10.1107/S2053229616019495 (autocytowanie)
 12. 10.1016/j.saa.2016.12.038
 1. 10.1515/zkri-2014-1727
 2. 10.1107/S2056989016001535
 1. 10.1016/j.poly.2015.05.028
 2. 10.1016/j.ica.2015.10.025
 3. 10.1016/j.poly.2016.03.017
 4. 10.1002/slct.201600143
 5. 10.1021/acs.inorgchem.6b00186
 6. 10.1002/ange.201602930
 7. 10.1107/S2414314616012372
 8. 10.1107/S2053229616001789
 9. 10.1007/s11164-016-2811-5
 10. 10.1107/S2056989016010161
 11. 10.1107/S2053229616019495 (autocytowanie)
 12. 10.1016/j.molstruc.2017.01.024
 13. 10.1021/acs.inorgchem.6b02735
 14. 10.1002/slct.201601589
 15. 10.1016/j.ica.2017.01.027
 16. 10.1016/j.jlumin.2017.02.025
 17. 10.1002/anie.201612010
 18. 10.1080/00958972.2016.1228918
 19. 10.1080/00958972.2016.1261288
 20. 10.1039/C6CE00890A
 21. 10.1016/j.msec.2017.03.150

  curriculum scientiæ

  dr inż. Andrzej Okuniewski

  Pokój 123, Chemia A (mapa)
  Katedra Chemii Nieorganicznej
  Wydział Chemiczny
  Politechnika Gdańska
  ul. G. Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk

  tel.: +48 58 347 2592
  e-mail: andrzej.okuniewski@pg.gda.pl
  www: chemmix.edu.pl, kchn.pg.gda.pl, ssptchem.pg.gda.pl

  Andrzej Okuniewski

  Wykształcenie

  Zatrudnienie

  Języki obce

  Hobbystycznie języki o ciekawych alfabetach:
  grecki (Ελληνικά), rosyjski (Русский), japoński (日本語), hebrajski (עברית), arabski (العربية) i inne.

  Prace kwalifikacyjne

  Granty i projekty

  Praktyki i staże

  Aktualne badania

  Główne techniki badawcze: rentgenowska analiza strukturalna monokryształów (SXD), rentgenowska dyfrakcja proszkowa (XRD), spektroskopia IR, UV-Vis oraz 1H NMR. Metody teoretyczne (głównie DFT, MP2, NBO, NRT), analiza powierzchni Hirshfelda.

  Publikacje

  Impact Factor: 4.576
  Liczba cytowań: 42+7
  Indeks Hirscha: 4
  Indeks i10: 2

  w czasopismach z Listy Filadelfijskiej

  w monografiach i innych czasopismach recenzowanych

  Inne projekty

  Komunikaty

  w formie referatów

  w formie posterów

  Otrzymane stypendia

  Otrzymane nagrody i wyróżnienia

  Zjazdy i konferencje

  Uczestnictwo w szkoleniach i seminariach

  Organizowane wykłady, pokazy, konkursy i festiwale

  Członkostwo w organizacjach

  Opieka dydaktyczna

  Umiejętności

  w obsłudze oprogramowania

  w pracy laboratoryjnej

  Zainteresowania

  Chemia, matematyka, informatyka. Programowanie, grafika komputerowa, Desktop Publishing, tworzenie stron i aplikacji internetowych, rysunek, liternictwo, elementy językoznawstwa, podróże.