Pakiet CHX

Aktualna wersja pakietu CHX to 3.0:

Download chx-3.0.zip

W skład pakietu wchodzą:

 1. Angle CHX
  Wyznaczanie kąta pomiędzy trzema punktami w układzie współrzędnych
 2. Burn CHX
  Rozpisywanie równań reakcji spalania związków organicznych
 3. DeltaChi CHX
  Interaktywny wykres zależności procentowego udziału wiązania jonowego od różnicy elektroujemności
 4. DNA CHX
  Replikacja, transkrypcja i translacja kodu genetycznego
 5. Dot3D CHX
  Ploter funkcji i zbiorów punktów w przestrzeni (pliki *.d3d)
 6. Elektron CHX
  Wyznaczanie ilości elektronów na podstawie położenia w UOP
 7. Eqn CHX
  Generowanie kodów HTML równań reakcji chemicznych na strony WWW
 8. Konfig CHX
  Rozpisywanie konfiguracji elektronowych
 9. Lissajoux CHX
  Program wyrysowuje wykresy krzywych Lissajoux i innych równań typu x=f(v), y=g(v). Posiada ciekawe opcje
 10. Morse CHX
  Tłumacz alfabetu Morse'a z obsługą polskich liter
 11. Orb CHX
  Program rysuje 2D wykresy różnych orbitali z zaznaczeniem faz
 12. OxiS CHX
  Wyznaczanie stopni utlenienia
 13. Smiles CHX
  Przekształcanie struktur SMILES we wzory strukturalne (depic)
 14. uop.ini
  Baza danych informacji dot. pierwiastków
"