Ćwiczenia gramatyczne

Oto test, który pozwoli Ci sprawdzić znajomość przerobionego materiału. Wprowadzając w pola tekstowe esperanckie znaki używaj x-sistemo. Wpisując ciąg znaków: "gxusta" w polu tekstowym otrzymasz esperanckie "ĝusta".

Ćwiczenie nr 1

proste

Tworzenie liczby mnogiej rzeczownika.

Przykład:

viro +

Utwórz liczbę mnogą rzeczownika:

banko
ĉapo
domo
foko
kolego
leciono
meblo
nokto
suko
aŭto

Ćwiczenie nr 2

umiarkowanie trudne

Uzupełnianie końcówki dopełnienia bliższego rzeczownika.

Przykład:

La virino_ vidas la knabo_.
+

Uzupełnij końcówkę dopełnienia bliższego rzeczownika tam, gdzie to konieczne:

Mi lavas pomo_.

La knabo trinkas akvo_.

Vi havas infanoj_.

Endro estas bela_ viro_.

Ŝi aĉetos kuko_.

Joĉjo manĝas io_.

Petro estas mia_ bofrato_.

La papero estas blanka_.

Ćwiczenie nr 3

umiarkowanie proste

Rozpoznawanie części mowy.

Przykład:

rzeczownik czasownik przymiotnik przysłówek liczebnik  
tagmanĝas +

Zaznacz odpowiednią część mowy:

rzeczownik czasownik przymiotnik przysłówek liczebnik  
ĵazo
gigantajn
Rumanio
celus
almenaŭ
naŭdek tri
amas
povi
dekan
ruĝan
filinetojn
tage
mallongajn
sepcent ok
tro

Ćwiczenie nr 4

umiarkowanie trudne

Słowne wpisywanie liczb.

Przykład:

43 +

Wpisz słownie daną liczbę:

8
51
92
123
403
3 937
6 545
21 109
75 626
582 210
999 999
7 842 689

Ćwiczenie nr 5

umiarkowanie proste

Stosowanie czasów i tłumaczenie prostych zdań.

Przykład:

Idę.
+

Przetłumacz, zwróć uwagę na zastosowanie poprawnego czasu gramatycznego i interpunkcję:

Wiemy.

Poszedł.

Zrobicie.

Powiedz!

Ja nie chcę.

Kupiliby.

Ona będzie.

Nie pisz!

Mógłbym.

One pracowały. *

*) Należy zastosować tradycyjną formę słowa 'one', nie zaś nową iŝi.

Ćwiczenie nr 6

trudne

Znajomość zastosowania afiksów (przedrostków i przyrostków).

Przykład:

tata &rarr mama

Znajdź afiks odpowiadający danej sytuacji; pamiętaj, aby prawidłowo rozróżnić przedrostek od przyrostka za pomocą dywizu "-":

brat → rodzeństwo

miasto → miasteczko

kopać → łopata

chłopiec → dziewczynka

ojciec → teść

krzyczeć → wykrzyczeć

zrobić → zrobić ponownie

Maria → Marysia

jajko → jajecznica

mąż → były mąż

jeść → jadalny

praca → pracowity

chrześcijaństwo → chrześcijanin

Jan → Jaś

duży → wielki


Ćwiczenie 1: 0 z 10 (0%)

Ćwiczenie 2: 0 z 8 (0%)

Ćwiczenie 3: 0 z 15 (0%)

Ćwiczenie 4: 0 z 12 (0%)

Ćwiczenie 5: 0 z 10 (0%)

Ćwiczenie 6: 0 z 15 (0%)

Razem:
0%

ndst. Czy aby na pewno zajrzałeś do gramatyki? Emotikona :>